Szanowny Internetowy Poszukiwaczu - cieszymy się, że zajrzałeś na nasze strony.
Domena jest obsługiwana i należy do firmy:

UBEZPIECZENIA
KOMPLEKSOWA OBSŁUGA UBEZPIECZENIOWA

Od początku istnienia naszej firmy (maj 1993 r.), proponujemy naszym klientom ubezpieczenia wyselekcjonowane z szerokiej oferty Towarzystw Ubezpieczeniowych działających na naszym rynku. Kryteriami doboru oferty dla klienta są m. in. sposób i jakość likwidacji szkód przez ubezpieczyciela, jakość ubezpieczenia wynikająca z treści OWU (ogólnych warunków ubezpieczenia) oraz cena ubezpieczenia (w szczególnych przypadkach negocjujemy indywidualne warunki i ceny ubezpieczeń). Zawsze kierujemy się prostą zasadą: by ubezpieczony uzyskał za swoje pieniądze, możliwie najwyższej jakości produkt ubezpieczeniowy.

Obecnie, na naszym rynku ubezpieczeniowym działa kilkadziesiąt ubezpieczycieli proponujących ubezpieczenia majątku i prawie tyle samo ubezpieczycieli oferujących ubezpieczenia na życie i produkty "para-finansowe" - tak więc jest z czego wybierać.

Różnorodność ofert na rynku jest podstawową przyczyną dla której, w interesie każdego, zarówno podmiotu gospodarczego jak i osoby prywatnej, która korzysta z ubezpieczeń lub zamierza zawrzeć jakąkolwiek umowę ubezpieczeniową, jest korzystanie z usług firm profesjonalnie zajmujących się "monitoringiem" rynku ubezpieczeniowego oraz analizą ofert firm ubezpieczeniowych - niuansów wynikających z treści OWU - by nie doszło do sytuacji, że z wydanych przez klienta na ubezpieczenie pieniędzy zadowolone będzie tylko Towarzystwo Ubezpieczeniowe.

Decydując się na współpracę z naszym biurem klient pozbywa się obowiązku pamiętania o terminach rat lub wznowień swoich umów ubezpieczeniowych - obsługę zawartych ubezpieczeń przejmuje nasze biuro.

Z kolei, gdy wystąpi szkoda, klient nie musi radzić sobie z nią sam - oferujemy pomoc także w procesie likwidacji szkód.

Jeśli korzystasz z ubezpieczeń lub zamierzasz zawrzeć jakąkolwiek umowę ubezpieczeniową trafiając na naszą stronę podjąłeś słuszną decyzję! Firmom oraz indywidualnym klientom naszego biura, oferujemy pełną gamę dostępnych na rynku produktów ubezpieczeniowych:

 • ubezpieczenia mieszkań, domów, ruchomości domowych od ognia i kradzieży;
 • ubezpieczenia domów w trakcie budowy od ognia i kradzieży;
 • odpowiedzialności cywilnej (OC) w życiu prywatnym;
 • ubezpieczenia komunikacyjne: OC, AC, NW (także w pakietach);
 • ubezpieczenia podmiotów gospodarczych: majątku trwałego i obrotowego;
 • OC z tyt. prowadzenia działalności gospodarczej;
 • OC grup zawodowych;
 • ubezpieczenia transportowe (Cargo, OC);
 • ubezpieczenia i gwarancje finansowe:
  • należności handlowych;
  • należytego wykonania kontraktu;
  • wadium, cła, itp.;
 • indywidualne i grupowe ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW);
 • ubezpieczenia kosztów leczenia i NNW przy wyjazdach zagranicznych (KLiNW);
 • indywidualne i grupowe ubezpieczenia na życie ;
 • produkty umożliwiające oszczędzanie w funduszach inwestycyjnych a także:
 • Indywidualne Konta Emerytalne - IKE;

Obsługujemy firmy i osoby w szczególności z terenu Poznania, Kościana, Leszna, Wrześni oraz okolic tych miejscowości.

W przypadku pytań dotyczących ubezpieczeń lub możliwości skorzystania z oferowanych przez nasze biuro usług dane kontaktowe znajdują się tutaj.


Zapraszamy serdecznie!