Kary za brak OC komunikacyjnego

Z początkiem tego roku, obowiązują nowe, ustalone przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG), opłaty karne za brak obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadacza pojazdu podlegającego rejestracji.

Wysokość opłaty uzależniona jest od rodzaju pojazdu bez ważnego ubezpieczenia:

oraz okresu użytkowania pojazdu bez ważnej polisy:

Startujący od 15 lutego 2005 r. proces wymiany danych pomiędzy Centralną Ewidencją Pojazdów i Kierowców a UFG (skorelowane zastaną bazy danych tych dwóch instytucji) pozwoli wychwycić pojazdy i ich właścicieli, którzy nie wykupili ustawowo obowiązkowej polisy ubezpieczenia OC.

*Przeliczenia wg kursu wynoszącego 3.9622 zł z dnia 03.01.2011 r.

Przeliczenia dokonuje się wg. średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski według tabeli nr 1 z danego roku zaokrągla do pełnych 10 złotych.

Podstawa prawna: Rozdział 2 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z 2003 r. Nr 124, poz. 1152).