Wypowiedzenie obowiązkowego ubezpieczenia OC pojazdów mechanicznych

Zgodnie z Art.28 ust.1 "Ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych", w przypadku chęci zmiany dotychczasowego ubezpieczyciela, zawartą z min umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadania i użytkowania pojazdów mechanicznych podlegających rejestracji należy wypowiedzieć:

W przypadku sprzedaży pojazdu, jego dotychczasowy właściciel ma obowiązek przekazania nabywcy, wraz z pojazdem, jego polisę ubezpieczenia (Art.32 ust.1 "Ustawy"). Nowy właściciel pojazdu, umowę ubezpieczenia, którą z nim "kupił", może wypowiedzieć:

Na zbywcy pojazdu natomiast (Art.32 ust.1 "Ustawy"), ciąży obowiązek powiadomienia zakładu ubezpieczeń - w terminie 30 dni od dnia zbycia pojazdu - o fakcie zbycia tego pojazdu i o danych osobowych nabywcy.

Wypowiedzenia umowy OC komunikacyjnego oraz poinformowanie ubezpieczyciela o zbyciu pojazdu należy dokonać na piśmie. Zadanie to ułatwi, przygotowany specjalnie w tym celu formularz. By przygotować odpowiedni dokument należy najpierw wybrać jego rodzaj i przejść do jego wypełnienia:

wypowiedzenie OC
informacja o sprzedaży