Towarzystwa Ubezpieczeniowe w Polsce

Zgodnie z zapisami Ustawy o działalności ubezpieczeniowej ubezpieczyciele w Polsce mogą funkcjonować jako spółki akcyjne lub towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych.

Ustawa określa również, że jeden zakład ubezpieczeń nie może prowadzić równocześnie działalności w zakresie ubezpieczeń majątkowych (osobowych i mienia - tzw. Dział I) oraz ubezpieczeń na życie (tzw. Dział I). Narzuca to rozdział kapitałów z ubezpieczeń z obu działów zwiększając bezpieczeństwo ubezpieczonych.