Towarzystwa Ubezpieczeniowe działające w Polsce

Majątkowe Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych.

L.p.NazwaUlica
Kod Miasto
Data zezwoleniaZakresPrezesKomentarz
1MACIF Życie TUWAl. jana Pawła II 25
00-854 Warszawa
30.12.2003grupy 1-5Philippe Saffray
2TUW REJENT LIFEul. Mostowa 19C/6
61-845 Poznań
27.04.1995grupy 1, 3-5Maria Kuchlewska


Zmiany lub zauważone błędy prosimy sygnalizować na nasz adres e-mail.